توضیحات

گروه محصول: آبپاش

نام محصول: آبپاش آلومینیومی

ورودی ۲/۱ ۱ اینـچ

با توجه به تکنولوژی تولید یکسان، قطعات آبپاش آراد پلیمر قـابــل استفـاده در آبپــاش آمبـو ایتـالیــا مـی باشد.

توضیحات:

  • با قطر نازل ۶، ۷، ۸ و ۱۰ میلیمتر
  • شعاع پاشش ۲۲ الی ۲۷ متر مطابق با استاندارد(۱/۷۷۴۹ )
  • دارای پوشش اپوکسی مقاوم در برابر خوردگی و اشعه خورشید
  • ۸۷ درصد یکنواختی پاشش
  • در دو نوع تنظیمی و تمام دور

 

 

۱۱.۲ ۳۱ ۲۷ ۸۳۷ ۸.۴
۸ ۴ ۲۳ ۴.۱۲۴ ۷.۵ ۵.۴ ۱۶۶۱.۱ ۴.۵ ۳۲ ۱۰۲۴ ۷.۳ ۳۹.۵ ۳۴ ۱۳۴۳ ۵.۶
۸     کوچک بزرگ ۷ ۲ ۱۳ ۸.۱۰۹ ۶.۶ ۴ ۵۳۰.۷ ۱۲.۴ ۱۸ ۳۲۴ ۲۰.۳ ۲۲ ۱۹ ۴۱۸ ۱۵.۸
۳ ۱۹ ۳.۱۴۹ ۹ ۴.۹ ۱۱۳۳.۵ ۷.۹ ۲۶ ۶۷۶ ۱۳.۳ ۳۲.۵ ۲۸ ۹۱۰ ۹.۸
۱۰ ۴ ۲۵ ۱۷۷.۸ ۱۰.۷ ۵.۶ ۱۹۶۲.۵ ۵.۴ ۳۵ ۱۲۲۵ ۸.۷ ۴۳ ۳۷ ۱۵۹۱ ۶.۷

 

جزئیات قطعات آبپاش تمام دور

جنس قطعه کد قطعه نام قطعه کد قطعه جنس قطعه کد قطعه
پیچ برنجى کوچک ۱۹ واشر لاستیکى ۱۳ a توپى فنر بالک ۹
فنر پیچ برنجى عقب ۱۹  a نازل بزرگ ۱۴ فنر تسمه ای ۱۰
نازل کوچک ۲۰ اورینگ نازل ۱۴ a کاور پلیمری فنر تسمه ای ۱۰a
خان کوچک ۲۰ a شاخک آبپاش ۱۵ واشر پلیمرى ۱۱
اشپیل ۲۱ پیچ برنجى بزرگ ۱۶ واشر PTFEمشکی ۱۱a
خان بزرگ ۲۲ فنر پیچ برنجی جلو ۱۶ a واشر استیل ۱۲
بوش ۱۰۱۲ ۳۹ ضربه گیر بالک پلیمری ۱۷ واشر PTFE سفید ۱۲a
۳۹ پیچ و مهره استیل ۱۸ واشر پلى یورتان ۱۳

 

جزئیات قطعات آبپاش تنظیمی

جنس قطعه کد قطعه نام قطعه کد قطعه جنس قطعه کد قطعه نام قطعه کد قطعه
زبانه مکانیزم تنظیم کننده ۳۱ فنر پیچ برنجی جلو ۱۶ a کاور پلیمری فنر تسمه ای ۱۰a بدنه آلومینیومى ۱
بوش فنر پلیمرى ۳۲ ضربه گیر بالک پلیمری ۱۷ واشر پلیمرى ۱۱ بالک برنجى ۲
فنر مکانیزم تنظیم کننده ۳۳ نازل کوچک ۲۰ واشر PTFEمشکی ۱۱ b بوش ۱۰۲۰ ۲a
درپوش ۳۴ خان کوچک ۲۰ a واشر استیل ۱۲ بدنه هشت پر برنجی ۳
پین ۲*۱۴/۵ ۳۵ اشپیل ۲۱ واشر PTFE سفید ۱۲a بدنه شش پر برنجی ۴
پیش ۲* ۱۶/۵ ۳۶ خان بزرگ ۲۲ واشر پلى یورتان ۱۳ واشر زیر بالک ۶
واشر آلومینیومی ۳۸ حلقه تنظیم آبپاش ۲۷ واشر لاستیکى ۱۳ a کلاهک فنر ۷
بوش ۱۰۱۲ ۳۹ پیچ تنظیمى ۲۹ نازل بزرگ ۱۴ فنر بالک ۸
فنر پیچ تنظیمى ۲۹ a اورینگ نازل ۱۴ a توپى فنر بالک ۹
اهرم دوشاخ ۳۰ پیچ برنجى بزرگ ۱۶ فنر تسمه اى ۱۰

 

داده های کلیدی، مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیک داخلی ISO 9393 -1

فشار آزمون سرعت باد آرایش آبپاش ها دمای محیط ضریب یکنواختی
(bar) متر بر ثانیه درجه سانتیگراد در صد
۳ ۱,۷۹ فاصله ۲۲ متری بین آبپاش ها ۲۱ بیش از ۸۰
۴ ۱,۶۷ در تمامی آرایش ها ۲۷ بیش از ۸۰
۵ ۱,۱۱ فاصله ۲۲ متری بین آبپاش ها ۱۴ بیش از ۸۰